رؤسای دانشکده ­ها، رؤسای مراکز و مدیران حوزه معاونت آموزشی واحد میانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مسئولیت

1

دکتر جلیل اجلی

دکترای اکولوژی

معاون علمی- پژوهشی و آموزشی

2

رفعت عطاری

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزش

مدیر آموزش و مدیر گروه آموزش معلمان

3

محمد موسائی آوینی

کارشناسی ارشد ریاضی

رئیس  مرکزترک (کندوان)

4

امیر رضا رمضانی

دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری

رئیس مرکز ترکمنچای و مدیر گروه حسابداری

5

دکتر شهرام موسوی

دکترای  عمران

رئیس سما و مدیر گروه عمران

6

بهرام  رمضانی

دانشجوی دکترای تخصصی برق- قدرت

رئیس مرکز کاغذکنان (آقکند)

7

جمشید محمدی

دانشجوی دکترای تخصصی برق

رئیس  دانشکده فنی ومدیر گروه برق

8

بهمن ولی نژاد

دانشجوی دکترای تخصصی تربیت بدنی

مدیر گروه تربیت بدنی

9

دکتر ناصر نظری

دکترای خاك شناسی

مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی

10

دکتر علی کارگر زنجانی

دکترای  مدیریت دولتی

مدیریت دولتی و اجرایی

11

فدرا امینی بدر

دکترای معماری

مدیر گروه مهندسی معماری

12

دكتر مرتضی میرزایی

دكترای شیمی کاربردی

شیمی

13

رباب لامعی

کارشناسی ارشد علوم قرآنی

گروه معارف اسلامی

14

دکتر محمدرضا ابراهیمی

دکترای مهندسی كامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

15

اكبر اشرفی

دانشجوی دکترای تخصصی مكانیك

مهندسی مکانیک

16

دکتر کریم جهانگیری­اقدم

دکترای زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

17

دکتر ناصر محب علی پور

دکترای اصلاح نباتات

رشته های کشاورزی

18

دکتر فرهاد سیروس نژاد

دکترای فیزیک

مدیر دفتر استخدام هیات علمی

19

مهندس حسین جعفری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

رئیس اداره امتحانات

20

رحیم نجفی

کارشناسی ارشد  علوم تربیتی

رئیس گارگزینی و جذب هیأت علمی

21

مهدی امینی

کارشناسی ارشد حسابداری

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی و نظارت

بالا
saeed_sol@yahoo.com