نام نام خانوادگی: سید فرج مختاریImg104
متولد :1351
سوابق تحصیلی
بعد از طی دوره های ابتدایی و راهنمایی در سال 1370در رشته های فرهنگ و ادب از دبیرستان بوعلی سینای شهرستان میانه دوره متوسطه را به اتمام رسانده ،در سال 1370 در رشته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان پذیرفته شدم و در سال 74 فارغ التحصیل شده ودر سال 88 در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی پذیرفته شده و در حال حاضر دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشم .

 

سوابق اجرایی:

1- مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به مدت 10 سال
2- مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
3- مسئول حراست واحد به مدت 2 سال طی حکم داخلی
4- دبیر کمیته انضباطی دانشجویی
5- مسئول کتابخانه های واحد به مدت 2 سال
6- دبیر ستاد شاهد و امور ایثارگران
7- دبیر کمیته انضباطی کارکنان واحد
8- دبیر شورای اداری واحد
9- مدیر امور اداری واحد
10-دبیر بیمه و رفاه کارکنان
دوره های مهارتی و آموزشی:
آدرس تماس:
آدرس محل کار : میانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
تلفن محل کار: 44-2237040- 2238270

دوره های مهارتی و آموزشی:

شرکت در دوره های مختلف آموزش ضمن خدمت کارکنان به مدت بیش از 1800 ساعت که موارد زیر از جمله آنها می باشد

1

شاخص های فرهنگی در دانشگاه های برتر جهان                                     

8 ساعت

2

معارف امام صادق (ع)                                                                          

8 ساعت

3

کلیات پیشگیری از وقوع جرم و  روش های آن                                           

8 ساعت

4

آشنایی با بحران های دانشجویی                                                          

24 ساعت

5

آشنایی با بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی                                        

16 ساعت

6

آشنایی با راهنمایی و مشاوره                                                              

8 ساعت

7

تقویت هویت فرهنگی جوانان                                                                

8 ساعت

8

مدیریت بحران های فرهنگی و اجتماعی                                                 

8 ساعت

9

درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر ( گسترش خوبیها)                           

8 ساعت

10

تکریم ارباب رجوع                                                                             

8 ساعت

11

شهروند فرهنگی                                                                             

8 ساعت

12

آسیبهای استعمال مواد مخدر، پیشگیری و درمان                                    

16 ساعت

13

آشنایی با آیین نامه های انضباطی دانشجویان                                       

16 ساعت

14

روش های بسط و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف                                     

24 ساعت

15

آشنایی با فرق،ادیان سنتی و جدید (نوظهور)                                        

32 ساعت

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com