واحد میانه دارای حدود 260 دستگاه سیستم کامپیوتری بوده و فعالیتهای روزمره اشکال یابی و رفع اشکال سخت افزاری و نرم افزاری و نیز نصب و راه اندازی این سیستمها از وظایف این بخش می باشد .
مسئول پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه حوزه های اداری واحد:  آقای حبیب اله شکری و خانم عاطفه رفیعی نیا

کارشناس نرم افزار (تعمیر و نگهداری وپشتیبانی کاربران اداری)

آقای مهندس حبیب اله شکری

بالا
saeed_sol@yahoo.com