فناوری اطلاعات

یکی از فعالیتهای اصلی حوزه ICT  واحد گسترش و توسعه و نیز بروز رسانی ارتباطات شبکه واحد بوده که ستون فقرات ارتباطی واحد می باشد.
سیاست گذاری ها و مدیریت این فعالیتها در حوزه ICT واحد صورت می گیرد و توسط کارشناسان این حوزه پیاده و اجرا می گردد

واحد میانه دارای حدود 260 دستگاه سیستم کامپیوتری بوده و فعالیتهای روزمره اشکال یابی و رفع اشکال سخت افزاری و نرم افزاری و نیز نصب و راه اندازی این سیستمها از وظایف این بخش می باشد .
مسئول پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه حوزه های اداری واحد:  آقای حبیب اله شکری و خانم عاطفه رفیعی نیا

کارشناس نرم افزار (تعمیر و نگهداری وپشتیبانی کاربران اداری)

آقای مهندس حبیب اله شکری

فعالیتهای روتین پشتیبانی سیستمهای مالی واحد و دانشکده ها و مراکز تابعه واحد پاسخگویی به نیاز کاربران این سیستمها و رفع اشکالات موجود و مدیریت کاربری این سیستمها می باشد.

مسئول پشتیبانی سیستمهای مالی:

خانم مهندس عاطفه رفیعی نیا

فعالیتهای روتین پشتیبانی سیستمهای آموزش و شهریه واحد و دانشکده ها و مراکز تابعه واحد پاسخگویی به نیاز کاربران این سیستمها و رفع اشکالات موجود و مدیریت کاربری این سیستمها می باشد.

مسئول پشتیبانی سیستمهای آموزش و شهریه:

خانم مهندس رزیتا ترابی

سایت اینترنت واحد جهت برگزاری کلاسهای با کاربرد اینترنت در اختیار اساتید و دانشجویان می باشد و ضمنا دانشجویان و اساتید امکان استفاده از این سایت جهت فعالیتهای پژوهشی را خواهند داشت و تسهیلاتی در این خصوص در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، اعضای انجمنهای علمی ، ادبی هنری  و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان قرار داده شده که ماهیانه بتعداد ساعات مشخصی ار این سایت بطور رایگان استفاده نمایند.

مسئول سایت اینترنت : خانم مهندس زهرا عزیزی

بالا
saeed_sol@yahoo.com