Menu

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در تيرماه سال 1372 با سعي و تلاش فراوان مسئولان شهر و با كمك و همياري مردم فهيم و با مساعدت بيدريغ جناب آقاي دكتر جاسبي با تأسيس دو رشته كارداني كامپيوتر و مهندسي زراعت و اصلاح نباتات شروع بكار نمود. فعاليت آموزشي اين واحد عملا ً‌ از مهرماه سال 1372 با پذيرش 175 نفر دانشجو در رشته تحصيلي زراعت و اصلاح نباتات و 52 نفر در رشته كارداني كاربرد كامپيوتر فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر دانشگاه با حدود 150 رشته داير كارشناسي و كارداني و داشتن بيش از 4000 دانشجو عرصه هاي جديدي از پيشرفت و توسعه را تجربه مي كند. و در سالهاي بعد با افزايش چشمگير رشته هاي دانشگاهي جهش خيره كننده اي را در سطح منطقه خواهد داشت. رشته هاي داير در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بشرح ذيل مي باشد:

17 رشته دکتری تخصصی،45 رشته مقطع کارشناسی ارشد، 84 رشته مقطع کارشناسی، 50 رشته مقطع کاردانی

دکتری تخصصی:

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تأسیس

1

اصلاح نباتات

دکتری تخصصی

1393

2

زراعت

دکتری تخصصی

1393

3

شیمی گرایش شیمی آلی

دکتری تخصصی

1393

4

علوم باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه­ای و نوشابه­ای

دکتری تخصصی

1393

5

باستان شناسی

دکتری تخصصی

1394

6

بیو شیمی

دکتری تخصصی

1394

7

علوم اقتصادی

دکتری تخصصی

1394

8

علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی

دکتری تخصصی

1394

9

علوم مرتع

دکتری تخصصی

1394

10

مدیریت آموزشی

دکتری تخصصی

1394

11

مدیریت ورزشی

دکتری تخصصی

1394

12

مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

دکتری تخصصی

1394

13

مهندسی کامپیوتر- نرم­افزار

دکتری تخصصی

1394

14

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی و حاصلخیزی خاک

دکتری تخصصی

1394

15

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

دکتری تخصصی

1394

16

مدیریت منابع خاک- پیدایش، رده­بندی، بندی و ارزیابی خاک

دکتری تخصصی

1394

17

مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

دکتری تخصصی

1394

 

کارشناسی ارشد:

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تأسیس

18

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

1391

19

علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ارشد

1393

20

اقتصاد انرژی

کارشناسی ارشد

1391

21

اقتصاد اسلامی

کارشناسی ارشد

1393

22

مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی

کارشناسی ارشد

1392

23

باستان شناسی- پیش از تاریخ

کارشناسی ارشد

1392

24

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

1392

25

آموزش و بهسازی منابع انسانی

کارشناسی ارشد

1390

26

حسابداری

کارشناسی ارشد

1393

27

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ارشد

1392

28

آموزش ریاضی

کارشناسی ارشد

1392

29

فیزیک- فیزیک نجومی

کارشناسی ارشد

1392

30

شیمی- شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد

1392

31

شیمی- شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

1392

32

شیمی- شیمی آلی

کارشناسی ارشد

1393

33

شیمی- شیمی و فناوری اسانس

کارشناسی ارشد

1392

34

مهندسی برق- سیستم­های قدرت

کارشناسی ارشد

1387

35

مهندسی برق- برنامه­ریزی و مدیریت سیستم­های انرژی الکتریکی

کارشناسی ارشد

1390

36

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین­های الکتریکی

کارشناسی ارشد

1388

37

مهندسی برق- ازافزاره­های میکرو و نانو الکتریک

کارشناسی ارشد

1383

38

مهندسی برق- سیستم­های الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ارشد

1389

39

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ارشد

1389

40

مهندسی عمران- سازه

کارشناسی ارشد

1387

41

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

1389

42

مهندسی مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولید

کارشناسی ارشد

1389

43

مهندسی مکاترونیک- طراحی رباتها و سیستم­های مکاترونیکی

کارشناسی ارشد

1389

44

مهندسی مکاترونیک- ارتباط جنبی انسان- ماشین- کامپیوتر

کارشناسی ارشد

1389

45

مهندسی کامپیوتر- نرم­افزار

کارشناسی ارشد

1392

46

علوم دامی- اصلاح نژاد دام

کارشناسی ارشد

1392

47

مدیریت کشاورزی- مدیریت کشاورزی

کارشناسی ارشد

1394

48

مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه

کارشناسی ارشد

1394

49

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی و حاصلخیزی خاک

کارشناسی ارشد

1394

50

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

کارشناسی ارشد

1394

51

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه­ای و عطری

کارشناسی ارشد

1394

52

مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

1394

53

مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

1394

54

مهندسی کشاورزی- زراعت

کارشناسی ارشد

1394

55

مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

کارشناسی ارشد

1394

56

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

کارشناسی ارشد

1394

57

مهندسی اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی

کارشناسی ارشد

1394

58

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

کارشناسی ارشد

1394

59

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

کارشناسی ارشد

1394

60

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

1394

61

فناوری معماری- معماری دیجیتال

کارشناسی ارشد

1394

62

فناوری معماری- معماری بیونیک

کارشناسی ارشد

1394

۶۳

بافت‌شناسی دامپزشکی- بافت‌شناسی

کارشناسی‌ارشد

۱۳۹۶

 

کارشناسی پیوسته:

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تأسیس

63

حقوق

کارشناسی پیوسته

1394

64

علوم اقتصادی – اقتصاد صنعتی

کارشناسی پیوسته

1381

65

علوم اقتصادی – اقتصاد پول و بانکداری

کارشناسی پیوسته

1381

66

علوم اقتصادی – اقتصاد نظری

کارشناسی پیوسته

1381

67

علوم اقتصادی – اقتصاد بازرگانی

کارشناسی پیوسته

1381

68

مدیریت بیمه

کارشناسی پیوسته

1389

69

مدیریت دولتی

کارشناسی پیوسته

1389

70

حسابداری-  مالیاتی

کارشناسی پیوسته

1390

71

حسابداری-­ دولتی

کارشناسی پیوسته

1390

72

حسابداری-­ حسابرسی

کارشناسی پیوسته

1390

73

ریاضی محض

کارشناسی پیوسته

1390

74

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی پیوسته

1389

75

فیزیک- حالت جــامــد

کارشناسی پیوسته

1389

76

شیمی- محض

کارشناسی پیوسته

1386

77

شیمی- کاربردی

کارشناسی پیوسته

1385

78

شیمی­- محیط زیست

کارشناسی پیوسته

1390

79

زمین شناسی

کارشناسی پیوسته

1382

80

زیست­شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی

کارشناسی پیوسته

1390

81

زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست فناوری- بیوتکنولوژی

کارشناسی پیوسته

1390

82

مهندسی برق – الکترونیک

کارشناسی پیوسته

1385

83

مهندسی برق – قدرت

کارشناسی پیوسته

1387

84

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی پیوسته

1389

85

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

1390

86

مهندسی معدن- استخراج معدن

کارشناسی پیوسته

1390

87

مهندسی کامپیوتر­- سخت­افزار

کارشناسی پیوسته

1390

88

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

کارشناسی پیوسته

1387

89

مهندسی فن­آوری اطلاعات (IT)

کارشناسی پیوسته

1389

90

مهندسی رباتیک

کارشناسی پیوسته

1389

91

علوم کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

1388

92

مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

کارشناسی پیوسته

1380

93

مهندسی فضای سبز

کارشناسی پیوسته

1383

94

مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی

کارشناسی پیوسته

1379

95

مهندسی کشاورزی – علوم خاک

کارشناسی پیوسته

1380

96

مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی پیوسته

1372

97

مهندسی کشاورزی – گیاه پزشکی

کارشناسی پیوسته

1378

98

باستان شناسی

کارشناسی پیوسته

1382

99

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

1391

100

معماری داخلی

کارشناسی پیوسته

1390

101

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته

1394

102

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

1394

103

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی پیوسته

1394

104

علوم اجتماعی- مردم شناسی

کارشناسی پیوسته

1394

105

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

1394

106

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم­های کامپیوتری

کارشناسی پیوسته

1394

107

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

کارشناسی پیوسته

1394

108

مهندسی برق- سیستم­های دیجیتال

کارشناسی پیوسته

1394

109

مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته

1394

110

مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

کارشناسی پیوسته

1394

111

مهندسی معدن

کارشناسی پیوسته

1394

112

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته

1394

 

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تأسیس

113

بهداشت مواد غذایی

کارشناسی ناپیوسته

1389

114

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ناپیوسته

1386

115

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

1388

116

آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ناپیوسته

1388

117

علمی – کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

1386

118

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه­ریزی تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته

1391

119

آموزش علوم تجربی

کارشناسی ناپیوسته

1389

120

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

1386

121

مهندسی تکنولوژی برق- شبکه­های انتقال و توزیع

کارشناسی ناپیوسته

1387

122

مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته

1390

123

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

1388

124

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

1389

125

مهندسی تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته

1388

126

مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب

کارشناسی ناپیوسته

1390

127

مهندسی تکنولوژی عمران- نگهداری و بهره برداری سد و شبکه

کارشناسی ناپیوسته

1388

128

مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی

کارشناسی ناپیوسته

1387

129

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

1391

130

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

1388

131

مهندسی تکنولوژی جوشکاری

کارشناسی ناپیوسته

1389

132

مهندسی تکنولوژی متالوژی- ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

1389

133

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

1387

134

مهندسی آبیاری

کارشناسی ناپیوسته

1389

135

مهندسی تولیدات دامی

کارشناسی ناپیوسته

1388

136

مهندسی تولیدات گیاهی-­ زراعت

کارشناسی ناپیوسته

1383

137

علمی- کاربردی پرورش طیور

کارشناسی ناپیوسته

1390

138

علمی کاربردی­ طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی ناپیوسته

1391

139

علمی کاربردی گرافیک- تصویر سازی

کارشناسی ناپیوسته

1392

140

عملی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

1388

141

علمی- کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی

کارشناسی ناپیوسته

1390

142

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

کارشناسی ناپیوسته

     1386

143

مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته

1389

144

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

1394

145

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

1394

146

مهندسی ماشین­های کشاورزی

کارشناسی ناپیوسته

1394


 کاردانی پیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تأسیس

147

مربی کودک

کـاردانـی پیوسته

1388

148

علمی- کاربردی حسابداری

کـاردانـی پیوسته

1383

149

امور اداری

کـاردانـی پیوسته

1388

150

تربیت بدنی

کـاردانـی پیوسته

1386

151

الکترونیک- الکترونیک عمومی

کـاردانـی پیوسته

1384

152

الکتروتکنیک-  برق صنعتی

کـاردانـی پیوسته

1387

153

الکتروتکنیک-­ تأسیسات الکتریکی

کـاردانـی پیوسته

1386

154

صنایع شیمیایی- صنایع شیمیایی

کـاردانـی پیوسته

1388

155

نقشه برداری

کـاردانـی پیوسته

1386

156

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

کـاردانـی پیوسته

1387

157

نقشه کشی عمومی- نقشه­کشی و طراحی صنعتی

کـاردانـی پیوسته

1387

158

نقشه کشی معماری- معماری

کـاردانـی پیوسته

1383

159

تأسیسات- تبرید

کـاردانـی پیوسته

1385

160

مکانیک خودرو – مکانیک خودرو

کـاردانـی پیوسته

1386

161

تأسیسات- تهویه متبوع

کـاردانـی پیوسته

1387

162

ساخت و تولید-­ قالب سازی

کـاردانـی پیوسته

1387

163

ساخت و تولید- ماشین­افزار

کـاردانـی پیوسته

1388

164

متالورژی

کـاردانـی پیوسته

1388

165

صنایع فلزی- صنایع فلزی

کـاردانـی پیوسته

1386

166

متالورژی- ریخته­گری

کـاردانـی پیوسته

1388

167

سفال و سرامیک

کـاردانـی پیوسته

1387

168

کامپیوتر- نرم­افزار کامپیوتر

کـاردانـی پیوسته

1384

169

امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی

کـاردانـی پیوسته

1379

170

امور دامی- تکنولوژی پرورش طیور

کـاردانـی پیوسته

1388

171

امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات باغی

کـاردانـی پیوسته

1386

172

امور زراعی و باغی- تکنولوژی زراعی

کـاردانـی پیوسته

1394

173

گرافیک- گرافیک

کـاردانـی پیوسته

1388

174

طراحی و دوخت- طراحی دوخت

کـاردانـی پیوسته

1388

         

 

 کاردانی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تأسیس

175

دامپزشکی

کـاردانـی ناپیوسته

1382

176

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

کـاردانـی ناپیوسته

1378

177

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

کـاردانـی ناپیوسته

1382

178

تربیت معلم آموزش دینی و عربی

کـاردانـی ناپیوسته

1378

179

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

کـاردانـی ناپیوسته

1379

180

امور بانکی

کـاردانـی ناپیوسته

1383

181

مدیریت دولتی

کـاردانـی ناپیوسته

1380

182

حسابداری

کـاردانـی ناپیوسته

1377

183

تربیت بدنی-  مدیریت

کـاردانـی ناپیوسته

1385

184

تربیت معلم آموزش ریاضی

کـاردانـی ناپیوسته

1379

185

کاردان فنی برق – الکترونیک

کـاردانـی ناپیوسته

1379

186

علمی کاربردی عمران- سد و شبکه

کـاردانـی ناپیوسته

1390

187

کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان

کـاردانـی ناپیوسته

1386

188

کاردان فنی معدن-  استخراج معادن غیر زغال سنگ

کـاردانـی ناپیوسته

1382

189

کاردان فنی مکانیک-  تاسیسات تهویه و تبرید

کـاردانـی ناپیوسته

1382

190

تکنولوژی تولیدات دامی

کـاردانـی ناپیوسته

1381

191

تکنولوژی تولیدات گیاهی

کـاردانـی ناپیوسته

1379

192

علمی­ کاربردی امور زراعی و باغی –  تکنولوژی گیاه پزشکی

کـاردانـی ناپیوسته

1379

193

معماری

کـاردانـی ناپیوسته

1382

194

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کـاردانـی ناپیوسته

1382

195

علمی-­  کاربردی برق قدرت

کـاردانـی ناپیوسته

1388

196

علمی-­ کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

کـاردانـی ناپیوسته

1380

 

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com