Menu

تاریخ آخرین ویرایش: 1395/04/22

این اداره در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی فعال بوده و اهم وظایف آن عبارتند از:

√ صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان
√ پاسخگویی به استعلام اداره ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تایید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی.
√ صدور ریزنمرات (کارنامه تحصیلی) جهت استفاده در داخل کشور که پس از دریافت گواهینامه موقت با مراجعه به اداره دانش آموختگان واحد امکانپذیر می باشد
√ ارائه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور
√ امور مرتبط به مفقود شدن و مخدوشی مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی


مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانشجویان ترم آخر و دانش آموخته

(این مدارک می بایستی تحویل بایگانی آموزش گردد)

√ تصویر تمام صفحات شناسنامه
√ تصویر کارت ملی
√ مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان اعم از تصویر کارت پایان خدمت و حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و ارگانهای نظامی
√ مدرک پایه (مقطع کارشناسی: اصل مدرک پیش دانشگاهی) (مقطع کارشناسی ارشد : اصل مدرک کارشناسی) (مقطع دکتری : اصل مدرک کارشناسی ارشد)
√ تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع پایه
√ چهار 4 قطعه عکس پرسنلی (4*3) ترجیحاً رنگی با زمینه روشن از یک نگاتیو به همراه پشت نویسی با رعایت شئونات اسلامی
√ فیشهای واریزی به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی

- مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته: مبلغ 70000 ریال
- مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته :مبلغ 150000 ريال
- مقطع کارشناسی ارشد :  مبلغ170000 ریال
- مقطع دکتری حرفهای و تخصصی :مبلغ 290000 ريال

√ فرم تسویه حساب و چک لیست (تکمیل شده)


نکاتی در خصوص گواهینامه موقت

√ گواهینامه موقت تنها برای یکبار صادر شده و صدور مجدد و تمدید اعتبار آن امکانپذیر نخواهد بود.
√با توجه به اینکه گواهینامه موقت جایگزین گواهی انشایی گردیده لذا به هیچ عنوان صدور گواهی انشایی برای دانش آموختگان میسر نبوده و گواهینامه موقت در اسرع وقت صادر میگردد.
√ جهت اخذ مدرک نهایی (دانشنامه) ارائه گواهینامه موقتالزامی است.
√ برای دانش آموختگانی که از وام صندوق رفاه استفاده کردهاند و به صندوق مذکور بدهکار می باشند در ذیل مندرجات گواهینامه موقت مبلغ بدهی و نحوه بازپرداخت آن قید خواهد شد و پس تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب نهایی وام می باشد.


مدرک المثنی برابر بخشنامه فقط یکبار صادر میگردد و صدور مجدد آن به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. لذا با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی در صورت مفقود شدن شرایط پیچیدهای دارد از دانش آموختگان گرامی تقاضا می شود در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت لازم را بعمل آورند.

 مراحل و مدارک لازم جهت صدور دانشنامه المثنی

√ اعلام کتبی توسط شخص فارغ التحصیل و ثبت در دبیرخانه واحد و تحویل آن به اداره فارغ التحصیلان واحد دانلود فرم مفقودی
√ فرم تعهدنامه ( دانلود فایل فرم تعهد فقدان مدرک)
√ فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای 3 نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. (دانلود فرم استشهاد محلی)
√ نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در 3 نوبت ( هر 2 هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی) (دانلود متن اطلاعیه)
√ فیش واریزی به مبلغ1000000 ريال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی
√ یک قطعه عکس  4 * 3  جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی
√ تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه
√ یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)


شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک آسیب دیده در حوادث

√ درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی
√ ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تایید واحد برسد.
√ فیش واریزی به مبلغ1000000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی
√ یک قطعه عکس 4 * 3 جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی
√ تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه
√ یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)


 

شرایط تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته

√ در صورتیکه مشخصات شناسنامهای دانشآموخته به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای دانش آموخته به شرح ذیل خواهد بود.
√ در صورتیکه دانشنامه برای دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده رأی دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.
√ در صورتیکه تغییرات شناسنامهای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد دانش آموخته میبایست مبلغ1000000 ریال بابت صدور مدرک با مشخصات جدید به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه، تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی و فیش واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید (به همراه مدارک ذیل) به سازمان مرکزی ارسال می نماید:
√ درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک
√ یک قطعه عکس 4 * 3 جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی
√ تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه
√ یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی (قابل تهیه از بانک ملی)


صدور ریزنمرات

به سه صورت انجام می شود:

√ جهت ادارات و ارگانها با استعلام از اداره مورد نظر که نیاز به ریزنمرات دارد.
√ جهت ترجمه که می بایست با مراجعه به دانشگاه و درخواست از اداره امور دانش آموختگان واحد و پس از اخذ دانشنامه با مراجعه به اداره دانشآموختگان واحد و پرداخت هزینه 70000 ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب 010446044604 نزد بانک ملی شعبه زبرجد تهران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه تصویر دانشنامه امکانپذیر می باشد.
جهت تایید ترجمه دانشنامه و ریزنمرات به معاونت دانشجویی و فرهنگی (اداره کل دانش آموختگان) سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس تهران-انتهای بزرگراه شهید ستاری - سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی - بلوک 1 طبقه اول مراجعه نمایید.
√ با درخواست دانشجو از اداره امور دانش آموختگان واحد. (به صورت حضوری)


شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک فارغ التحصیلی

√ با استناد به بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۳۱/۴/۸۹ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، تحويل مدرك فارغ التحصيلي اعم از گواهينامه موقت، دانشنامه و يا ريز نمرات تنها به فرد فارغ التحصيل و يا كساني كه از فارغ التحصيل وكالت نامه رسمي به همراه داشته باشند امكان پذير است.
√ جهت فارغ‌التحصيلان برادر كه از طرف دانشگاه براي آنها معافيت تحصيلي از حوزه نظام وظيفه اخذ گرديده پس از فراغت از تحصيل معرفي نامه حوزه نظام وظيفه صادر مي‌گردد و تا احراز شرایط لازم هيچ گونه مدرك ديگري دالّ بر فراغت از تحصيل به آنها داده نميشود.
√ برای دریافت دانشنامه لازم است اصل گواهینامه موقت مسترد گردد.
√ به دانش آموختگانی که از وام بلند مدت استفاده کرده اند گواهینامه موقت تحویل میگردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام(اعم از وام صندوق رفاه واحد ویا وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری) میباشد.
تذکر: برابر مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده ۵۰ آئين نامه اجرائي مربوطه، تحويل مدارك تحصيلي دانشجويان برادر با ارائه يكي از مدارك ذيل بلامانع است:
√ تحويل مدرك گواهينامه موقت برادران:

  • ارائه اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه و معافيت دائم.
  • ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي با درج اخذ معافيت تحصيلي از طرف دانشگاه محل تحصيل.
  • گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور.
  • گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت.
  • دارندگان گواهي معافيت موقت پزشكي با اخذ تاييد وظيفه عمومي.
  • ارائه دفترچه آماده به خدمت با درج عدم غيبت از طرف معاونت وظيفه عمومي ناجا.

√ تحويل مدرك گواهينامه موقت خواهران با ارائه كارت شناسائي معتبر قابل انجام است.


قابل توجه دانشجويان ترم آخر (در شرف فارغ التحصيلي)

از آنجائي كه روند بررسي پرونده فارغ التحصيلي دانشجويان هنگامي آغاز خواهد شد كه:

1- پرونده دانشجو تمام مدارك مورد نياز را داشته باشد به عبارتي تكميل شده باشد؛
2- از نظر آموزشي فارغ التحصيلي ايشان بلامانع باشد؛

لذا به تمام دانشجويان ترم آخر توصيه مي‌شود در ابتداي ترمي كه آخرين ترم آنها محسوب مي‌شود به حوزه معاونت آموزشي و کارشناس مربوطه مراجعه و نسبت به تكميل مدارك اقدام و از نظر آموزشي وضعيت خويش را بررسي نمايند..


ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارداني در مقطع كارشناسي ناپيوسته

ماده 1: معدل كل حداقل 18 داشته باشند.

1-1- دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند،اگر چه داراي معدل كل بالاي 18 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
1-2- دانشجوياني كه از ماده 47 آئين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند، مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و درسال ورود باشند.

2-1- تعداد ده درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد(3« 3/2 )
2-2- رتبه اكتسابي داوطلب در آزمون ورودي مقطع كارداني ملاك عمل قرار نمي گيرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.


3-1- دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد.
3-2- در صورتيكه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد. بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.
3-3- فارغ التحصيلان رشته هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخوردار شوند . ( اين موضوع شامل دروس پيش نياز دانشگاهي نمي شود و تنها شامل سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود.)

ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.


كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:

1-دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايد نسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت ازتحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود.

2-كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.


ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي ناپيوسته درمقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشند.


1-1- دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند، اگر چه داراي معدل كل بالاي 17 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
1-2- دانشجوياني كه از ماده 47 آئين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشند.


2-1- تعداد ده درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد. (3« 3/2 )
2-2- رتبه اكتسابي داوطلب درآزمون ورودي مقطع كارشناسي ناپيوسته ملاك عمل قرار نمي گيرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.


3-1- دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد.
3-2- در صورتيكه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد . بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.
3-3- فارغ التحصيلان رشته هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخوردار شوند .( اين موضوع شامل دروس پيش نياز دانشگاهي نمي شود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود.)

ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.

كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:

1-دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايد نسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت از تحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .

2- كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.


ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشد.

1-1- دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند ، اگر چه داراي معدل كل بالاي 17 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
1-2- دانشجوياني كه از ماده 47 آيين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
1-3- فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ناپيوسته مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشند.

2-1- تعداد ده درصد براساس مجموع ظرفيت هاي دوره تمام وقت و پاره وقت محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد. (3« 3/2 )
2-2- رتبه اكتسابي داوطلب درآزمون ورودي مقطع كارشناسي پيوسته ملاك عمل قرار نمي گيرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت هشت نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.

3-1- دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از هشت نيمسال تجاوز نكرده باشد.
3-2- در صورتيكه دانشجو پس از هشت نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد. بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.

ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.


كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:

1- دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايدنسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت از تحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .

2- كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.

بالا
saeed_sol@yahoo.com