حوزه آموزش

 

-      استعلام تاییدیه تحصیلی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل آنان

-       مشخص كردن دانشجویان با وضعیت مشمول و الصاق برچسب بر روی پرونده آنها

-       استخراج مدارك پایه دانشجویان مشخص نمودن موارد نقص

-       تنظیم و بروز رسانی پرونده های آموزشی دانشجویان


اهم وظایف:

 
1.    ثبت کلیه نمره‌های دانشجویان اعم از کارآموزی، پروژه، معرفی به استاد، تک نمره، میهمانی، انتقالی، معادلسازی،
2.    انجام کلیه امور مربوط به برگزاری امتحان شامل قبل، در حین و بعد از امتحان،
3.    تحویل و بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسات امتحانی،
4.    تهيه و ارسال دستورالعمل امتحانات و پيگيرى لازم جهت اجراى آن در هر نيمسال
5.    نظارت در امر برگزارى امتحانات در هر دانشكده، جمع آورى كليه صورتجلسات امتحانى دانشكده‌ها و ثبت غيبت دانشجويان
6.    کنترل و ثبت کلیه لیست‌های دستی ارایه شده توسط اساتید و رفع هرگونه نقص شامل  خط خوردگی،  مخدوش بودن٬ لاک گرفتگی٬ فاقد امضاء و نمره و...
7.    انجام مکاتبات و بررسی سوابق نمرات دانشجویان و پاسخگویی  به استعلامات مختلف
8.    ثبت نمرات تجدید نظر بعد از نتیجه نهایی شورای آموزشی
9.    اجرای مواد آیین نامه آموزشی مرتبط با دایره امتحانات ( اعمال موارد حذف پزشکی٬ شاهد، غیبت موجه و ماده ۴۱ و .... )
10.    ثبت کلیه نمرات معرفی به استاد و ارسال یک نسخه به پرونده دانشجو
11.    ثبت نمرات پروژه٬ کارآموزی، مهمان  و انتقالی و تخلفات کمیته انضباطی
12.    ثبت نمرات معادلسازی و ارسال به پرونده دانشجو جهت بایگانی
13.    بایگانی اوراق امتحانی دانشجویان
14.    بایگانی صورتجلسه امتحانات


نتایج امتحانات هر درس مطابق ماده 42 آیین نامه آموزشی باید حداكثر تا یك هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به اداره امتحانات واحد اعلام شود. مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیران محترم گروههای آموزشی و معاون آموزشی دانشكده ها می باشد.

به استناد تبصره 1 ماده 42 آیین نامه آموزشی، پس از اعلام نتایج دانشجو می تواند حداكثر تایك هفته درخواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشی[ ارائه درخواست بصورت اینترنتی] مربوطه تسلیم كند و استاد مربوطه باید حداكثر ظرف مدت یك هفته [با مراجعه به اداره امتحانات، ضمن اعلام نتیجه بصورت اینترنتی و تكمیل فرم مربوطه] اعلام نظر نماید. مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیران محترم گروههای آموزشی و معاون آموزشی دانشكده می باشد.

گزارش میزان رسیدگی اساتید به اعتراضات از طریق سیستم آموزشی[ بخش ثبت و كنترل نمرات، كنترل تجدید نظر نمرات] برای مدیران محترم گروههای آموزشی و معاونین محترم آموزشی دانشكده ها قابل دسترسی است.

به استناد تبصره 2 ماده 42 آیین نامه آموزشی نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی مطلقاً قابل تغییر نیست. لذا ضروری است در ثبت نمرات امتحانی نهایت دقت بعمل آید.

مسؤلیت حسن اجرای بندهای سه گانه فوق برای دروس سرویسی بر عهده مدیران گروه های آموزشی سرویس دهنده است.

 

دانشکده

گروه

مدیر گروه

اعضای گروه

علوم انسانی

ادبیات

رفعت عطاری

عزیزه یوسفی

فریبا محمودی

آموزش معلمان

رفعت عطاری

حمید عابدی فیروزجائی

معارف اسلامی

رباب لامعی

رباب لامعی

فرشته نورعلیزاده

اقتصاد

امیررضا رمضانی

علی رسولی

سیما اسکندری سبزی

محمد مهدلو

امیررضا رمضانی

حسابداری

صابر جلیلی

چنگیز سلمانی

شهلا احمدی

داود روحی

باستان­شناسی

حسین علیزاده تازکند

حسین علیزاده تازکند

مدیریت

علی کارگر زنجانی

علی کارگر زنجانی

داود حق خواه

یوسف حاجی اصغری

رقیه حسن زاده

رستم قره داغی

تربیت بدنی

بهمن ولی­نژاد

جبار بشیری

بهمن ولی­ نژاد

شهریار صالحی

زبان انگلیسی

کریم جهانگیری اقدم

کریم جهانگیری اقدم

زهرا قاسمی

محرم شریفی

لیلا قائمی

علوم پایه و فنی و مهندسی

شیمی

علی خانی

مرتضی میرزایی

علی خانی

نادر جعفرزاده

سعیده یحیایی

فهمیه قره خانی

فیزیک

علی خانی

فرهاد سیروس نژاد

مهدی میرزایی

لیلا کیانی

ریاضی

محمد موسایی

حلیمه مددی

جعفر اسدپور

محمود ماهری

یاشار رحیم پور

مینا رشیدی

لیلا صفی خانی

ایوب صمدی گلوجه

مهندسی برق

جمشید محمدی

جمشید محمدی

علی اصغر رضائیه

عباس نعمتی

حسن باغگر

خدیجه کرم زاده

مصطفی اصغری

آرمین علیزاده

بهرام رمضانی

حمید حسن زاده فرد

مهندسی عمران

شهرام موسوی

شهرام موسوی

محمد نوروزی میانجی

صادق واعظی

سعید موحدی

مهندسی کامپیوتر

محمدرضا ابراهیمی

محمدرضا ابراهیمی

محمد عبدالهی ازگمی

نوید رضاقلیزاده

حامد پزشکی

صادق اقدمی

رضا تاتی

مهندسی معماری وگرافیک

فدرا امینی بدر

فدرا امینی بدر

کیارش افتخاری

بیتا باقری صیقلانی

زهره صلواتی زاده

شهرام ناصح زاده

لاچین اسمعیلی