لیست شماره های داخلی و مستقیم دانشگاه آزاد اسلامی

  داخلی مستقیم   داخلی مستقیم

تلفن­های عمومی

 

041-52237040-44

معاونت دانشجویی

170

52241007

دفتر ریاست

150

52229919

52227290 فكس

مدیر دانشجویی

190

52220791

روابط عمومی

127

52240070

كارشناسان  دانشجویی

132

 

مشاور امور حقوقی

168

---

فارغ التحصیلان

147

52240087

ستاد شاهد

216

---

خوابگاه خواهران

173

52240075

تربیت بدنی

312

---

سلف سرویس

169

---

پشتیبانی آموزش و شهریه

179

---

دفتر مشاوره

195

52241005

مدیر IT

123

52240088

دفتر فرهنگ اسلامی

121

52241008

مدیر حراست

139

52241006

كارشناس فرهنگی برادران

144

---

انتظامات مركزی-سطانپور

135-206

---

كارشناس فرهنگی خواهران

145

---

انتظامات وسط

165

---

معاونت پژوهشی

126

52220723

انتظامات مجتمع

311-306

53337734

مدیر پژوهشی

175

52240085

گزینش

200

52245620

کارشناسان پژوهش

171

52240084

معاونت اداری ومالی

161

52234881

دفتر ارتباط با صنعت

177

---

کارگزین اداری+انبار

125

52238270

كتابخانه

211-136-188

52240076

مدیر مالی

141

52245430

سرپرست آزمایشگاهها

172

---

دبیرخانه

134

---

كارگاه برق

119

---

كارپردازی

214

52242330

كارگاه مكانیك

187

---

نقلیه

180

52240078

كارگاه فیزیك

194

---

صندوق رفاه دانشجویی

130

52245630

آزمایشگاه مدار

152

---

حسابداری

124-160

52240073

آزمایشگاه شیمی

167

---

امور شهریه

120

52245420

باشگاه پژوهشگران جوان

178

52240089

بایگانی مالی

158-190

---

انجمنهای علمی

191-192

---

بانك ملی

186

83-52240081

سایت اینترنت

167

---

دفترمطالعات نیروی انسانی

133

---

سایت كامپیوتر

129

---

معاونت آموزشی

140

52240079

برنامه وبودجه

203

---

مدیر آموزش

118

52220721

معاونت عمرانی

166

52235460

دکتر ابراهیمی

149

---

كارشناس عمرانی

196

---

كارشناسان آموزشی

128-117

---

تاسیسات

212

---

کارشناسان آموزش

198-184

---

معاونت سما

52240072

52244760

امتحانات

146

52224911

كارشناسان سما

---

52230805-2244790

اتاق اساتید ،رئیس امورکلاسها

205-137

52229377

بسیج برادران

154

52238330

بایگانی آموزش

143

 

بسیج خواهران

138

52247250

مسئول كلاسهای مركزی

137

---

مهمانسرا

157

52240080

كارگزینی هیات علمی

142

52240077

سوئیت ریاست

159

52232441

مدیران گروه عمران

153

 

رئیس دانشكده علوم انسانی

---

52239677

مدیران گروه معماری

155

---

اتاق اساتید علوم انسانی

---

52240074

مدیران گروه حسابداری

193

---

انتظامات علوم انسانی

---

52237165

مدیران گروه معماری

202

---

مدیران گروه  علوم انسانی

---

52233490

مدیران گروه كامپیوتر و برق

201

---

كتابخانه علوم انسانی

---

52235999

مدیران گروه عمران و مکانیک

192

---

بسیج دانشجویی علوم انسانی

307

52240072

مدیران گروه شیمی

324

---

رئیس دانشكده كشاورزی

302

53335270

رئیس دانشكده  فنی و مهندسی

185

---

اتاق اساتید مجتمع

303

53337215

نظارت وارز یابی

322

---

کتابخانه  مجتمع

323

---