تعیین اولویت اهداف حوزه معاونت آموزشی واحد میانه

ردیف

عنوان برنامه

نحوه کار به طور شفاف با مصداق عینی

1

ارتقای انضباط آموزشی دانشجویان

اجرای ماده 30 آئین­نامه آموزشی توسط اساتید

2

ارتقای انضباط آموزشی از نظر تشکیل کلاسهای درسی

نظارت بر اجرا و تشکیل به موقع کلاس­ها از اول ترم تا آخر ترم

3

اهتمام  جدی بر مشخص کردن وجه تمایز اساتید همکار

با تقدیر از اساتید منضبط و دارای وجدان کاری بالا و متعهد و لحاظ آن در ترفیع سالیانه، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه علمی

4

اهتمام جدی بر نظم و برخورد قانونی با مدرسان غیر منضبط

با تشکیل مرتب کمیته انتظامی اساتید برای رسیدگی به مسائل انتظامی احتمالی

5

ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اداره آموزش

از طریق بکارگیری صحیح اتوماسیون اداری و حذف بروکراسی زاید

6

ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اداره آموزش

برگزاری جلسات سیستماتیک با رؤسای دانشکده­ها، معاونین دانشکده­ها و مدیران گروه­ها

7

ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اداره آموزش

برگزاری جلسات بازآموزی آئین­نامه و بخشنامه­های آموزشی به رؤسای ادارات آموزشی

8

ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اداره آموزش

تجدیدنظر در سازمان­دهی کارگزینی هیأت علمی جهت تسهیل در انجام به موقع کارها و تکریم اساتید

9

ارتقای کیفیت خدمات کارگزینی و اداری اعضای هیأت علمی

تکمیل فرم اطلاعات و پرونده اساتید تمام وقت و مدعو و ساماندهی اساتید حق­التدریس بر اساس آخرین بخشنامه­ها

10

اهتمام بر نظارت و ارزیابی آموزشی

نظارت سیستماتیک بر فعالیت اساتید، خدمات آموزشی، فضای آموزشی با اعزام اعضای نظارت و ارزیابی به دانشگاه

11

نظارت و ارزیابی نحوه  آموزش دانشجویان

نظارت بر اجرای صحیح سرفصل دروس و کیفیت آموزشی ارائه شده از طرف اساتید و تخصص اساتید

12

ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اداره آموزش

نظارت بر انجام به موقع و صحیح کارها در اداره آموزش دانشکده­ها

13

ارتقای کیفیت خدمات اداره آموزش

نظارت بر حضور مدیران محترم گروه­ها و معاون آموزشی دانشکده و نصب برنامه حضور آنها

14

اصلاح هرم هیأت علمی

با جذب استادیاران و ارتقای به موقع بورسیه­هایی که موفق به اخذ مدارک دکتری تخصصی می­شوند به مرتبه استادیاری و ارتقای استادیاران واجد شرایط به دانشیاری

15

اصلاح هرم مقاطع تحصیلی

افزایش نسبت رشته­های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) به کل رشته­های موجود

16

تعیین و ابلاغ شرح وظایف

تکمیل تعیین شرح وظایف و ابلاغ آنها به کلیه ابواب جمعی حوزه معاونت آموزشی اعم از ستادی و صف (در دانشکده­ها)

17

تجهیز کلاس­ها به وسایل کمک آموزشی

تکمیل تجهیز کلاس­ها  به وسایل کمک آموزشی مانند ویدئو پروژکتور و . . . وایت­بردهای کشویی با سطح بیشتر

18

توسعه دانشکده­ها

پیگیری در خصوص تکمیل و ارسال مدارک دانشکده علوم انسانی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده علوم پایه

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com