قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

به اطلاع می رساند جهت بهره مندی از مزایای چاپ مقاله در مجلات (اخذ مجوز دفاع و ارتقا نمره کیفی دفاع، تسویه و...) 
می­ بایست در کلیه مقالات مستخرج از پایان­نامه­ های کارشناسی ارشد و رساله­ های دکترای تخصصی آدرس دانشگاهی دانشجو و استاد راهنما (نویسنده مسئول مکاتبات) به آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه مطابق فرمت ذیل تنظیم گردد.

نحوه صحیح درج نام دانشگاه در مقالات ارائه شده در همایش ها و مجلات:

گروه ...، دانشکده ....، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.

Department of ..., Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.


توجه: رشته های کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، اقتصاد اسلامی و دکتری علوم اقتصادی به جدول شماره 2 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت به جدول شماره 3 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های کارشناسی ارشد معماری به جدول شماره 4 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های کارشناسی ارشد برق به جدول شماره 5 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های دکتری به استثنای دکتری علوم اقتصادی به جدول شماره 6 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های دکتری پژوهش محور به جدول شماره 7 مراجعه نمایند.


◄لیست عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد مصوَب و دفاع شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه►

مصادیق تخلفات پژوهشی

مراحل دفاع کارشناسی ارشد و دکتری


  

جدول شماره یک

1- بخشنامه نحوه نمره دادن به مقالات مستخرج از پایان نامه
2- مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
3- دانلود بخشنامه مربوط به پایان نامه دانشجویان
4- دانلود فرم پروپوزال و راهنمای پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد 
5- فرم تعهد اساتید و دانشجویان و تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه كارشناسی ارشد
6- آیین نامه ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تكمیلی و فرآیند دفاع از پایان نامه ها
7- فرم درخواست استفاده از امكانات آزمایشگاهی فرم تقاضای استفاده از ساها (دانشجویان و اساتید)
8- فرم ب کارشناسی ارشد و دکتری
9- دستور العمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد
10- شیوه نامه دکتری تخصصی (Ph.D)
11- بخشنامه ای در مورد همکاری اساتیدی که از رساله خود دفاع ننموده اند برای راهنمایی و مشاوره
12- شرایط همکاری و انتخاب مشاور دوم
13- فایل مربوط به فرم‌های قبل و بعد از دفاع دانشجویان كارشناسی ارشد کلیه رشته ها
14- فرم های دفاع دانشجویان دکتری (فرم تعیین استاد راهنما، زمینه پژوهشی و دروس مصوب و...)
15- فرم درخواست کمک هزینه پایان نامه دانشجویی
16- نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها
17- استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
18- نحوه پرداخت حق الزحمه داوران، مشاورین و اساتید راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
19- بخشنامه و تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی
20- بخشنامه دو رو بودن پایان نامه ها
21- ارائه مقالات برای دانشجویان دکتری
22- فرم داوری دکتری
23- فرم صورتجلسه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آموزشی
24- فرم صورتجلسه پروپوزال دانشجویان دکتری
25- فرم تأییدیه آموزش و امور مالی دانشجویان دکتری 
26- فرم تکراری نبودن عنوان پایان نامه و استعلام از سایت های ایران داک و سیکا
27- فرم درخواست مجوز دفاع از پایاننامه دکتری و اعلام آمادگی دانشجو جهت برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری
28- صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری
29- بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی
30- شیوه نامه اقدامات مربوط به سامانه پژوهشیار (شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی)
31- فرم پروپوزال ارشد و دکتری بهمن 99

 


جدول شماره 2

فایلهای مربوط به کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی و اقتصاد اسلامی

1- مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی رشته‌ کارشناسی‌ ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی (4 گرایش)
2- مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی رشته‌ کارشناسی‌ ارشد مهندسی‌ کشاورزی- مدیریت‌ کشاورزی
3- مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی رشته‌ کارشناسی‌ارشد اقتصاد اسلامی
4- مراحل اخذ پایان‌ نامه از پروپوزال تا دفاع
5- شیوه ارجاع به منابع در پروپوزال و پایان نامه
6- شیوه نگارش و تدوین پایان نامه به همراه آیین نگارش فارسی
7- فرم خام پروپوزال به همراه راهنمای تكمیل آن و نحوه جستجو در سایتهای SIKA و Irandoc
8- نمونه اسلاید دفاع پروپوزال
9- نمونه اسلاید دفاع پایان نامه
10- اطلاعیه زمان برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان كارشناسی ارشد گروه های اقتصادكشاورزی، مدیریت كشاورزی و علوم اقتصادی
11- اطلاعیه زمان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی، مدیریت‌ كشاورزی و علوم ا قتصادی 

فایلهای مربوط به دکتری علوم اقتصادی

12- مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی دکتری علوم اقتصادی
13- مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی دکتری علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی
14- مراحل اخذ رساله دکتری از پروپوزال تا دفاع
15- فرمهای مورد نیاز قبل و بعد از دفاع رساله دکتری
16- شیوه ارجاع به منابع در پروپوزال و رساله دکتری
17- شیوه نگارش و تدوین رساله دکتری به همراه آیین نگارش فارسی
18- فرم خام پروپوزال رساله دکتری به همراه راهنمای تكمیل آن و نحوه جستجو در سایتهای SIKA و Irandoc
19- نمونه اسلاید دفاع از پروپوزال رساله دکتری
20- نمونه اسلاید دفاع از رساله دکتری

 

 


 جدول شماره 3

فایلهای مربوط به رشته کارشناسی ارشد گروه حسابداری و  مدیریت

دانلود فرم پروپزال و راهنمای پروپوزال گروه حسابداری و مدیریت

 

جدول شماره 4

فایلهای مربوط به رشته کارشناسی ارشد گروه معماری

دانلود فرم پروپزال و راهنمای پروپوزال گروه معماری
روند اخذ و دفاع پایان نامه رشته معماری

 


 

جدول شماره 5

فایلهای مربوط به رشته کارشناسی ارشد گروه برق

دانلود فرم پروپزال و راهنمای پروپوزال گروه برق 

 


  

جدول شماره 6

فایلهای مربوط به رشته های دکتری تخصصی
فرم طرح تحقیق (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی

 جدول شماره 7

 فایل های مربوط به دکتری پژوهش محور
دانلود بخشنامه ها، فرم ها و فایل های داکتری پژوهش محور 

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com