واحدهای دوره دكتری آموزشی- پژوهشی و پژوهش محور- بخشنامه شماره 30/47022 مورخ 94/7/7

شرح وظایف مدیران گروهها در هر واحد دانشگاهی به منظور ارتقاء سطح فرهنگی

معادلسازی

راهنما:دوره تحصیلات تكمیلی كارشناسی ارشد ناپیوسته آزاد اسلامی واحد پردیس

آیین نامه آموزش کارشناسی ارشد

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

مجموعه کامل مقررات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی

دستور العمل اجرایی در خصوص دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دوره دکتری

گذراندن دروس جبرانی برای دانشجویان ورودی 94 و به بعد (دکتری)

حد نصاب نمره زبان جهت شرکت در آزمون جامع بر اساس بخشنامه ۳۰/۳۵۰۰ مورخ ۹۷/۰۲/۰۴

بخشنامه شماره ۳۵/۳۵۷۹ در خصوص زمان و نحوه ارائه نمره آزمون زبان خارجی