تقاضای عضویت داوطلب ها، به لحاظ تطبیق با شرائط آئین نامه عضویت باشگاه، مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه عضویت كسی مورد تأیید قرار گیرد، نسبت به صدور كارت عضویت رسمی برای وی اقدام می شود و با این كارت، امتیازات و تسهیلات زیر اگر دانشجو یا فارغ التحصیل باشد از طرف شعبه باشگاه در واحد دانشگاه آزاد مستقر در شهر متقاضی و اگر دانش آموز باشد از طرف مؤسسه آموزشی سازمان سما، قابل تخصیص است:

1- ثبت مشخصات فردی در بانك اطلاعات اعضای باشگاه و دریافت كارت عضویت، كه مبین پژوهشگر بودن اعضاء است و تأییدی رسمی است از طرف سازمانی شناخته شده و كشوری در خدمت جوانان پژوهشگر ایرانی. این امر، یكی از بزرگترین مزایای عضویت در باشگاه می باشد.

2- امكان استفاده از تسهیلات و امتیازات ویژه اعضاء بر اساس آئین‌نامه تسهیلات باشگاه، شامل:

  • تشویق مادی و معنوی از افرادی كه مقالات ISI یا علمی پژوهشی تهیه و به چاپ رسانند
  • تشویق و حمایت از شركت در همایش‌های داخلی و كنفرانس‌های بین‌المللی
  • تخصیص سهمیه و كمك هزینه سفرهای زیارتی
  • تخصیص تخفیف شهریه
  • امكان استفاده از اولویت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو هیأت علمی و یا كارمندی
  • بن كتاب
  • مساعدت در تألیف كتاب
  • كمك هزینه پایان نامه تحصیلی

3- اطلاع رسانی و امكان شركت در همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و گردهم‌آیی‌های تخصصی ویژه اعضاء

4- امكان استفاده از تسهیلات مالی باشگاه برای اجرای طرح‌های پژوهشی تعریف و تصویب شده

5- امكان شركت در اردوها و مراسم ویژه فرهنگی باشگاه

6- امكان حضور در نشست‌های تخصصی و كارآفرینی باشگاه

7- امكان تحصیل در مقطع بالاتر بدون نیاز به شركت در آزمون ورودی (ویژه اعضای استعداهای درخشان)

8- سازماندهی در گروههای اعضاء، برای تعریف و اجرای طرجهای پژوهشی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و صنعتی

9- شركت در دوره های آموزشی باشگاه، از قبیل كارگاههای آموزش مقاله نویسی، روش تحقیق، جستجوی اینترنت و نظائر آن

10- شركت در مسابقات باشگاه و رقابت با سایرین

11- بازدید از مراكز علمی و صنعتی و نمایشگاههای تخصصی

 

و بسیاری موارد دیگر، كه حسب مورد قابل تخصیص است

 

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com