نشریه کاربرگ:
پیشرفت روز‌افزون دانش مالی ، حسابداری و مدیریت، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش‌ها و تحقیقات مالی، حسابداری  و مدیریتی برای استفاده محققان و علاقه‌مندان را ایجاب کرده است. در این راستا، فصلنامه‌ها و نشریه های علمی ، نقش کلیدی و اساسی در فرایند ثبت، نشر و ارتقای سطح این پژوهش‌ها و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران عرصه مالی، حسابداری و مدیریت، داشته­ اند. با عنایت خداوند و همت اعضای انجمن علمی مهندسی مالی و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، این انجمن موفق به  کسب مجوز و انتشار اولین شماره نشریه مهندسی مالی و حسابداری در منطقه شده است. بدون شک این موفقیت بدون همت والای پژوهشگران و محققان حوزه مالی، حسابداری و مدیریت، امکان‌پذیر نبود. این انجمن و نشریه مهندسی مالی و حسابداری، ناشر یافته‌های پژوهشگران و محققان منطقه و درآینده نزدیک کشور می­باشند و در راه کسب مرجعیت علمی تلاش می‌کنند؛ از این­رو از همه متخصصان، محققان و دانشجویان عرصه مالی، حسابداری و مدیریت  دعوت می‌شود که با ارسال مقالات علمی خود، ما را یاری نمایند. همچنین از پژوهشگران، اعضای هیأت تحریریه، داوران و همه دست اندرکاران تهیه نشریه که در تداوم، انتشار و ارتقای سطح علمی نشریه، تلاش می کنندف تشکر ویژه به عمل می‌آید.


قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد:

پیرو مصوبه شورای پژوهش واحد جهت حمایت از فعالیت های علمی اساتید و دانشجویان مقرر گردیده است که هریک از دانشجویان در صورت چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه ی خود در مجله کاربرگ (مختص رشته های علوم اجتماعی و انسانی) می توانند از 0/5 نمره به ازای هر مقاله و حداکثر تا دو مقاله امتیاز کسب نمایند.

 هم چنین هرکدام از استادان در صورت چاپ مقاله ی خود در این مجله (حداکثر تا دو مقاله) تا 1 امتیاز به ازای هر مقاله در ترفیع سالانه خود بهره مند گردند.

آدرس ایمیل مجله کاربرگ جهت ارسال مقالات:

karbarg@m-iau.ac.ir


شناسنامه مجله

صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مدیر مسئول: دکتر امیر رضا رمضانی

سردبیر: دکتر صابر جلیلی

مدیر داخلی: مهندس فاطمه اسدی

اعضای هیات تحریریه: دکتر مهدی مرادی، دکتر امیررضا رمضانی، دکتر صابر جلیلی، دکتر لورنس انویه، دکتر چنگیز سلمانی، دکتر علی کارگر زنجانی، دکتر رستم قره داغی، دکتر سیما اسکندری، دکتر داود روحی

ویراستار فارسی: دکتر فریبا محمودی

ویراستار انگلیسی: دکتر ایرج ابیلی پور

طراح جلد: فهیمه نیری

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com