مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در انجمنهای علمی، ادبی و هنری واحد شامل:
1- کپی شناسنامه
2- کپی کارت دانشجویی
3- کپی کارت ملی
4- عکس 43 دو قطعه
5- آخرین پرینت  آموزشی

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com