انجمن‏های علمی ادبی واحد دارای 22 انجمن فعال علمی، ادبی و هنری و 2 مجله علمی و فرهنگی "کنکاش" و "آکوا" بوده و سایر فعالیتهای مصوب کمیسیون مرکزی انجمن‏های علمی، ادبی و هنری را در دستور کار خود دارد.
مسئولیت انجمنهای علمی، ادبی و هنری واحد بر عهده آقای مهندس صادق اقدمی از اعضای هیئت علمی تمام وقت گروه کامپیوتر واحد می‏باشد

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com