اهم فعالیتهای انجمن‏های علمی، ادبی و هنری واحد
- برگزاری همایشهای علمی
- برگزاری سخنرانی های علمی
- تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی دانشجوئی
- برگزاری نمایشگاههای تخصصی
- برگزاری کلاسهای آموزشی و تقویتی مرتبط با دروس
- برگزای دوره های مختلف آموزشی برای دانشجویان
- نشر مجله های علمی، ادبی و هنری
- برگزاری اردوهای علمی
- مشارکت با حوزه‏های فرهنگی در خصوص برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی

دانلود شیوه نامه انجمن

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com