به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی نقل و انتقال دانشجویی می رساند:  جهت ثبت درخواست میهمانی و انتقال از طریق سامانه منادا به آدرس: http://monada.iau.ir مراجعه نمایند 

 

خلاصه شرایط اختصاصی دانشجویان برای میهمانی و انتقال

ماده 1 : ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و متارکه

  • – به منظور ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه دانشجوئی در صورتی که دانشجو پس از انتخاب رشته محل، ازدواج دائم کرده با ارائه مدارک لازم، انتقال یا میهمانی وی به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.
  • - انتقال یا میهمانی دانشجویان متاهل زن که پس از انتخاب رشته محل متارکه نموده اند با ارائه مدارک لازم به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.
  • – میهمانی دانشجویان زن تا پایان سال اول شیردهی امکان پذیر است.

 

ماده 2 : ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگران

به منظور ارج نهادن به مقام والای خانواده شاهد و ایثارگران و طبق ماده 62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران انتقال یا میهمانی دانشجویان مذکور به شرط پذیرش با آزمون به شرح ذیل امکان پذیر است.

2-1- انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد در بدو پذیرش با ارائه مدارک لازم به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

2-2 – انتقال یا میهمانی دانشجویان آزادگان، اسرا، جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد پس از ثبت نام در واحد مبدا با ارائه مدارک لازم به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

2-3- میهمانی جانبازان 10% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان دارای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاریخ 24/07/67 با ارائه مدارک به هریک از واحدهای دانشگاهی لازم امکان پذیر است.

ماده 3: ضوابط میهمانی دانشجویان باردار، بیمار و معلول :

3-1- میهمانی دائم آن دسته از دانشجویانی که دارای معلولیت جسمی و حرکتی شدید، روشندل و ناشنوایی شدید باشند در صورت تایید مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی و تایید کمیسیون پزشکی) و کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه پس از ثبت نام اولیه در واحد دانشگاهی مبدا از بدو قبولی امکان پذیر است.

3-2- میهمانی دائم آندسته از دانشجویانی که کمسیون پزشکی بیماری آنان را صعب العلاج تشخیص داده است (نظیر ام اس، سرطان، دیالیزی و هموفیلی و...) پس از تایید کمسیون نقل و انتقالات دانشجوئی به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

3-3- میهمانی دانشجویان زن در طی دوره بارداری، پس از تایید کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

3-4- میهمانی دانشجویان بیمار در صورت عدم امکان دریافت خدمات درمانی مورد نیاز در محل تحصیل به شرط تایید کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

ماده 4: ضابطه میهمانی بر اساس چند دانشجویی:

در صورتی که بیشتر از یک نفر از افراد تحت تکفل خانواده ( پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) بطور همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر به هر یک از واحدهای دانشگاهی به شرط موافقت واحدهای مبدا و مقصد با ارائه مدارک لازم امکان پذیر است.

ماده 5 : ضابطه میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند:

میهمانی دانشجویان مجردی که پس از انتخاب رشته محل دانشگاه، پدر یا مادر خود و همچنین دانشجویان متاهل که همسر یا فرزند آنان فوت نمایند با ارائه مدارک لازم به هریک از واحدهای دانشگاهی امکان پذیر است.

ماده 6 : ضوابط انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت (شاغل و بازنسشته و متوفی) و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی

6-1- انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر کارکنان تمام وقت رسمی و قردادی و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایش و قطعی)، پیمانی و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی در صورت احراز شرایط کسب حداقل 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد) و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت کارمند یا عضو هیات علمی (مطابق حکم کارگزینی ) و در صورت عدم وجود رشته، گرایش و مقطع به نزدیکترین واحد محل خدمت از بدو قبولی امکان پذیر است.

6-2- چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 24 واحد درسی در طی دو نیمسال میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل 14 و گذراندن 16 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15 ) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر اینصورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ماده 7 :  ضوابط انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت

7-1- کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایش و قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی به نزدیکترین واحد محل خدمت پذیرفته شده (به استثنای واحد محل خدمت) از بدو قبولی در صورت کسب 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد امکان پذیر است.

7-2- چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 24 واحد درسی در طی دو نیمسال میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل 14 و گذراندن 16 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15 ) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر اینصورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

 ماده 8: ضوابط انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته و متوفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس مصوبه جلسه 735 مورخ 25/04/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی

8-1- انتقال فرزندان اعضای هیات علیم تمام وقت رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب 90% نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوطه برای رشته، به شهر محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به نزدیکترین شهر محل خدمت عضو هیات علمی در بدو قبولی امکان پذیر است.

8-2- تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب 5/92% نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در همان مقطع گروه آزمایشی سهمیه مربوطه برای رشته ، به شهر محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به نزدیکترین شهر محل خدمت عضو هیات علمی در بدو قبولی امکان پذیر است.

ماده 9: ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی

9-1- میهمانی دانشجویانی که در عضویت تیم های ملی فدراسیون های ورزشی بوده و با تایید وزارت ورزش و جوانان حضور ایشان در مسابقات رسمی، اردوها و تمرینات تیم ملی گواهی می شود، پس از احراز شرایط همکاری با دانشگاه و تایید معاونت ورزش دانشگاه امکان پذیر است.

9-2- میهمانی دانشجویانی که در تیم های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی عضویت دارند ، با تایید معاونت ورزش دانشگاه امکان پذیر است.

ماده 10: ضوابط میهمانی دانشجو به استناد ماده 71 قانون خدمات کشوری:

میهمانی وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا ( بندهای ((ج)) و ((د)) ماده 71 قانون خدمات کشوری) و همسر و فرزندان آنان در هر نیمسال تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت مربوطه انجام وظیفه می کنند به محل ماموریت و نزدیک ترین شهر محل اشتغال پس از تایید کمسیون نقل و انتقالات دانشجویی امکان پذیر است.

ماده 11: انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیلان دبیرستان های سازمان سما:

انتقال فارغ التحصیلان دبیرستانهای سما که حداقل 4 سال آخر دوره تحصیلی خود را در دبیرستانهای سازمان سما گذرانده باشند پس از تایید معاونت سازمان سما دانشگاه و در صورت کسب حداقل 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی از بدو قبولی امکان پذیر است.

ماده 12: انتقال و میهمانی بر اساس جدول همترازی

12-1- انتقال دانشجویان به هر یک از گروه همتراز و پایین تر به شرط موافقت واحدهای مبدا و مقصد و پرداخت هزینه انتقال امکان پذیر است. بدیهی است موافقت واحدهای مبدا و مقصد از طریق سامانه و بدون نیاز به مراجعه دانشجو انجام می شود.

12-2- میهمانی دانشجویان به هریک از واحدهای گروه همترازی در صورت داشتن شرایط عمومی، کسب امتیاز اولویت نسبت به سایر دانشجویان متقاضی میهمانی در واحد مقصد با توجه به ظرفیت در رشته، مقطع شهر و امتیاز( بر مبنای نسبت جدول همترازی واحد مقصد و مبدا، میانگین کل، سابقه میهمانی و ضریب اولویت دانشجویان خواهر ) امکان پذیر است.

جهت مطالعه کامل بخشنامه به سایت منادا مراجعه فرمایید.

بالا
saeed_sol@yahoo.com