حوزه دانشجویی

بخشنامه خروج از كشور دانشجويان مشمول

Mashmol

 

 

اتاق فکر

اتاق فكر، مركزی مطالعاتی پژوهشی است كه در آن مطالعات و تحقیقات كاربردی انجام می‌شود و برای حل مسایل، خلق ایده‌های جدید و تدوین ایده‌‌های كلی شكل گرفته و پیشنهادهای خام به سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق و قابل اجرا تبدیل می‌شود.

  • اتاق فکر اتاق ذهن است.
  • اتاق فکر اتاق پرسش‌های بنیادین و پاسخ‌های بنیادین است.
  • اتاق فکر ما را به فکر پیوند می دهد ، ولی جای ما فکر نمی‌کند.
  • اتاق فکر راهنمای تفکر است.
  • اتاق فکر اتاق مدیریت فکر است.

اتاق‌های فكر چهار ویژگی‌ عمده دارند:

1 – جمع اندیشی

2 – تولید فرآورده‌های فكر و انتقال به مخاطب

3 – معطوف بودن كوشش‌ها به مسایل روز

4 – درگیر نشدن در مسایل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگزاری

از همه اندیشمندان ، صاحبان فکر (اساتید ،دانشجویان، کارمندان) دعوت می گردد با ایده های نوین و موثر خود در زمینه های فرهنگی ،هنری ،پژوهشی و... ما را در این امر یاری نمایند.

عکس مراسم های فرهنگی

فیلم مراسم های فرهنگی، آلبوم کلیپ تصویری

زیر مجموعه ها

بالا
saeed_sol@yahoo.com