مسئول طراحی، اجرا و نظارت Behkar

  

مهندس جابر بهکار

سوابق تحصیلی:


کارشناسی مهندسی عمران- عمران

آدرس محل كار:
ميانه ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
تلفن محل کار:   52235460-041
تلفن محل کار:             44-52237040-041 داخلی (196)
پست الکترونیک jaber.behkar1349@gmail.com