حبیب الله خدابنده

 

 

سوابق تحصیلی:
تلفن محل کار: 2220791 ، 2241007 -0423
تلفن محل کار: 44-22374040-0423 داخلی170- 132
پست الکترونیک : pphkh2000@gmail.com

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  
Designed by saeed_sol@yahoo.com