دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دارای یک ساختمان مجهز خوابگاهی با ظرفیت 360 نفر برای اسکان دانشجویان محترم غیر بومی در داخل سایت دانشگاه می باشد.

تعداد 2 سوئیت مجزا برای اسکان دانشجویان خواهر غیر بومی و تعداد 2 سوئیت برای دانشجویان پسر و 4 سوئیت برای دانشجویان متاهل در نظر گرفته شده است.

خوابگاه خواهران

مراحل ثبت نام خوابگاه های دانشگاه آزاد اسلامی میانه 

1- مراجعه به قسمت امور خوابگاه ها با در دست داشتن برگه انتخاب واحد نیمسال تحصیلی مربوط.

2- تکمیل فرم های مخصوص درخواست خوابگاه.

3- ارائه مدارک مورد نیاز که عبارت اند از:

الف) انتخاب واحد.

ب) ارائه اصل شناسنامه دانشجو

ج) ارائه اصل شناسنامه پدر (در صورت مجرد بودن)

د) ارائه اصل شناسنامه همسر (در صورت متاهل بودن)

ه) ارائه کارت دانشجویی

ی) ارائه فیش بانکی به مبلغ 3,900,000 ریال به شماره حساب 0105834139005 بانک ملی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی ، دانشجویان ارشد مبلغ 1.900.000ريال و برای دانشجویان دکتری بصورت رایگان می باشد.

تذکر بسیار مهم: حضور پدر و یا همسر دانشجو در زمان ثبت نام لازم و ضروری می باشد

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد لطفا به امور دانشجویی مراجعه نموده و نظرات خود را بصورت شفاهی یا کتبی به مسئولین مربوطه تحویل دهید.

بالا
saeed_sol@yahoo.com