مسئول امور تربیت بدنی واحد : آقای مهندس حسین علیزاده (کارشناسی ارشد مدیریت)

سوابق:

1- 5 سال بعنوان کارشناس تربیت بدنی شهرستان میانه

2- شش سال رئیس هیات اسکیت شهرستان میانه

3- چهار سال نائب رئیس هیات اسکیت استان

4- مسئول اتاق اساتید و مدیر امور عمومی دانشکده علوم انسانی 

5- دو سال کارشناس تربیت بدنی واحد

6- یک سال بعنوان کارشناس اداره فارغ التحصیلان و کارشناس دانشجویی واحد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

دانلود بخشنامه مربوط به تخفیف شهریه ورزشکاران

سالن ورزشی

 

اسامی قهرمانان ورزشی

اسد اله عظیمی
Photo 2018 12 22 10 37 19

سروش قندچی
Photo 2018 12 22 10 41 07

امیر محمد بخشی
Photo 2018 12 22 10 38 22

سعید رجبی
Photo 2018 12 22 10 42 15

میرهاشم حسینی
57544015

 مهدی یوسفی
Photo 2017 05 19 23 12 13

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com