معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

مدیر امور مالی و تسهیلات اعتباری 

اباذر انگوتی

مسئول طراحی، اجرا و نظارت Behkar

  

مهندس جابر بهکار

سوابق تحصیلی:


کارشناسی مهندسی عمران- عمران

آدرس محل كار:
ميانه ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
تلفن محل کار:   52235460-041
تلفن محل کار:             44-52237040-041 داخلی (196)
پست الکترونیک jaber.behkar1349@gmail.com     

 

دانلود فرمها:


فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان

فرم تقاضا نامه وام

فرم تعهد نامه وام

دانلود فرمهای وام بلند مدت


مدارک لازم جهت دریافت وام بلند مدت دولت

1- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن و دانشجو (به همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه ضروری است)
2- پرینت گردش مالی دانشجو (از آقای عابدینی دریافت نمائید)
3- فرم تکمیل شده مشخصات دانش آموختگان
4- کپی حکم کارگزینی ضامن
5- اصل سند تعهد نامه تنظیمی توسط دفتر خانه


مدارك لازم جهت اخذ وام ازدواج دانشجوئی:

1- مبلغ وام 12،000،000 ریال
2- چك تضمین در وجه دانشگاه بدون تاریخ به مبلغ 14،400،000ریال
3- تقاضا نامه درخواست وام با تأیید ریاست محترم واحد
4- پرینت آخرین ترم تحصیلی
5- فتوكپی سند ازدواج
6- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول و دوم دانشجو و همسر
7- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول ضامن
8- گواهی كسر حقوق از اداره مربوطه ضامن یا فیش حقوق و آخرین حكم كارگزینی ضامن در ضمن به مبلغ بالاتر از پنج میلیون ریال فقط گواهی كسر از حقوق ضامن طبق بخشنامه سازمان پذیرفته میشود.

توجه: ضمناً از تمامی مدارك خواسته شده دوباره یك سری كپی جهت تكمیل پرونده دوم وام ارائه گردد.


مدارك لازم جهت اخذ وام اجاره مسكن دانشجوئی:

1- مبلغ وام 3،600،000 ریال برای مجردین و مبلغ 5،000،000 ریال متاهلین 
2- چك تضمین در وجه دانشگاه بدون تاریخ به مبلغ وام بعلاوه 20 درصد (4،320،000و 6،000،000)
3- تقاضا نامه درخواست وام با تأیید ریاست محترم واحد
4- پرینت آخرین ترم تحصیلی
5- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول دانشجو
6- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول ضامن
7- گواهی كسر حقوق از اداره مربوطه ضامن یا فیش حقوق و آخرین حكم كارگزینی ضامن در ضمن به مبلغ بالاتر از پنج میلیون ریال فقط گواهی كسر از حقوق ضامن طبق بخشنامه سازمان پذیرفته میشود.

توجه: ضمناً از تمامی مدارك خواسته شده دوباره یك سری كپی جهت تكمیل پرونده دوم وام ارائه گردد.


مدارك لازم جهت اخذ وام تأمین شهریه دانشجوئی:

1- مبلغ وام 50 درصد شهریه ترم جاری  
2- چك تضمین در وجه دانشگاه بدون تاریخ به مبلغ وام 70 درصد شهریه ترم جاری
3- تقاضا نامه درخواست وام با تأیید ریاست محترم واحد
4- پرینت آخرین ترم تحصیلی
5- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول دانشجو
6- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول ضامن
7- گواهی كسر حقوق از اداره مربوطه ضامن یا فیش حقوق و آخرین حكم كارگزینی ضامن در ضمن به مبلغ بالاتر از پنج میلیون ریال فقط گواهی كسر از حقوق ضامن طبق بخشنامه سازمان پذیرفته میشود.


مدارك لازم جهت اخذ وام هزینه تحصیلی دانشجوئی:

1- مبلغ وام 2،400،000 ریال برای مجردین و مبلغ 3،600،000 ریال متاهلین 
2- چك تضمین در وجه دانشگاه بدون تاریخ به مبلغ وام بعلاوه 20 درصد (2،880،000 و 4،320،000)
3- تقاضا نامه درخواست وام با تأیید ریاست محترم واحد
4- پرینت آخرین ترم تحصیلی
5- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول دانشجو
6- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول ضامن
7- گواهی كسر حقوق از اداره مربوطه ضامن یا فیش حقوق و آخرین حكم كارگزینی ضامن در ضمن به مبلغ بالاتر از پنج میلیون ریال فقط گواهی كسر از حقوق ضامن طبق بخشنامه سازمان پذیرفته میشود.

توجه: ضمناً از تمامی مدارك خواسته شده دوباره یك سری كپی جهت تكمیل پرونده دوم وام ارائه گردد.رییس صندوق رفاه دانشجوئی:

 

وظایف و مسئولیتها:

- تحویل چك از دانشجویان از محل تقسط شهریه آنان
- صدور اسناد چكهای اخذ شده از قبیل صدور سند تحویل، صدور سند ارسال به بانك، صدور سند چكهای وصول شده و صدور سند چكهای برگشتی
- ثبت عملیات حسابداری مربوط به تسویه سفته¬ها و چكهای برگشتی دانشجویان
- تهیه ترازنامه و صورت مغایرت بانكی
- بررسی عملیات مالی دانشجویان در زمان تسویه حساب آنان
- اعطای تسهیلات به دانشجویان

حوزه صندوق رفاه دانشجویی:

هدف صندوق: ایجاد تسهیلات و انکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت وبی بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی .

موارد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک عبارتند از:

الف - اعطای وام تحصیلی به دانشجویان.

ب - اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان.

ج - اعطای وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج می کنند.

د - اعطای وام اجاره مسکن به دانشجویان.

ه - اعطام وام ضروری در موارد خاص به دانشجویان.

کار مزد کل وامهای پرداختی به میزان 5/2 % می باشد.

منبع در آمد صندوق رفاه از طریق 2% کل شهریه دانشجویان تأمین می شود.

صندوق رفاه واحد میانه در سال 1374 شروع به کار نموده است.

تا کنون مبالغ زیادی به دانشجویان وام اعطاء شده است که به شرج ذیل می باشد:

وام بلند مدت 3000000000 ریال

وام شهریه 4300000000 ریال

وام ازدواج 510000000 ریال

وام اجاره مسکن 320000000 ریال

وام هزینه تحصیلی 280000000 ریال

لازم به توضیح است هیچگونه محدودیتی در پرداخت وام به دانشجویان نیست و در عرض 24 ساعت با تحویل مدارک دانشجو وام پرداخت می شود. صندوق رفاه واحد آماده گزارش مانده وام می باشد.

کلیه جکهای دانشجویان بابت شهریه از طریق صندوق رفاه تحویل و وصول می شود.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره تلفن 04232245630 با آقای سیروس منصوری  رئیس صندوق رفاه دانشجویی تماس حاصل فرمائید.

محمد نصیریNasiri

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی از دانشگاه تبریز سال 1377

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال 88

دانشجوی دکتری تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

آدرس محل كار :
ميانه ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
تلفن محل کار:   52235460-041
تلفن محل کار:      44-52237040-041 داخلی (196)
پست الکترونیک monasir53@gmail.com

الف : کارهای انجام شده در مجتمع دانشگاه (سایت شماره 2)
1- اتمام ساختمان سوله ورزشی به متراژ 3900 مترمربع با کاربری ورزشی ، اداری و آموزشی و شامل کلاس درس ، سالن های تمرین ، ساختمان اداری ، سرویس بهداشتی ، رختکن و حمام

1


2- اتمام ساختمان آموزشی طرح A 160 با متراژ 4700 مترمربع با کاربری آموزشی ، اداری و شامل کلاسهای درس ، آزمایشگاهها ،اطاقهای اداری و سالن اجلاس2

3- احداث یک باب کارگاه آموزشی با متراژ 800 مترمربع با کاربری آموزشی وشامل هشت کارگاه برای رشته های مختلف فنی و مهندسی

3

4- تهیه نقشه توپوگرافی ، جانمائی ، و محوطه سازی 7 هکتار از زمین سایت شماره 2 و همچنین تسطیح ، خاکبرداری ، خاک ریزی و زیر سازی خیابان اصلی سایت و کاشت تعدادی درخت در قسمتی از فضای سبزتعریف شده

 

 

4

5- احداث یک باب نگهبانی ورودی با متراژ 45 متر مربع

5

 

6- احداث و بازگشایی ورودی مجتمع در دو نقطه از طرف سالن ورزشی و بازگشایی مسیر دسترسی از طرف شهرک اندیشه و جاده ترانزیت

67- خرید و نصب انشعاب آب ، گاز ، تلفن و برق مجتمع

7

 

8- احداث وراه اندازی ایستگاه تقلیل فشار گاز

9- اجرای دیوار سنگی پیرامون دکل های برق فشار قوی و احداث فضای سبز مناسب

 

8

10- احداث کانال تاسیسات از محل موتورخانه ساختمان اصلی به کارگاههای آموزشی 
11- افزایش قدرت برق انشعاب از 100 به 220 کیلو ولت
12- نصب سیستم سرمایشی ساختمان آموزشی
13- بازگشائی راه دسترسی به مجتمع از سمت شهرک اندیشه و همچنین انجام عملیات خاک ریزی و تسطیح معبر مذکور

ب: کارهای انجام شده در سایت اصلی دانشگاه
1- مرمت و بازسازی تاسیسات مکانیکی و برقی ونیز نقاشی ساختمان پژوهش ، خوابگاه خواهران ، مهمانسرا و ساختمان مرکزی

2- رنگ آمیزی و مرمت کلیه دیوارهای محوطه سایت شماره یک و همچنین رنگ آمیزی و بازسازی پل عابر پیاده اختصاصی دانشگاه 

3- مرمت و بازسازی کارگاههای آموزشی در محل ورودی پارکینگ

4- سیمانکاری و نصب قرنیز و همچنین اصلاح دیوارهای دور سایت بطرف شهرک مدنی

5- تعویض سیستم موتورخانه و بازسازی کامل مشعل ها و لوله کشی آب و همچنین تعویض مخازن

6- احداث یک باب سالن ورزشی 600 متر مربعی با کلیه امکانات در محوطه خوابگاه خواهران
7- احداث ساختمان و راه اندازی فروشگاه خوابگاه خواهران

8- سرویس و تعویض مخازن موتورخانه 

9- احداث مرکز تفریحی در محوطه دانشگاه برای استفاده دانشجویان و خانواده های آنان

10- مرمت و بازسازی نمای ساختمان مهمانسرا دانشگاه 

ج : کارهای انجام شده دانشکده علوم انسانی و سما


1- مرمت و بازسازی تاسیسات مکانیکی و برقی ونیز نقاشی ساختمان دانشکده وسما

2- مرمت و بازسازی تاسیسات مکانیکی و برقی ونیز نقاشی ساختمان دانشکده وسما

3- تعویض موتورخانه و سیستم تاسیسات گرمایشی دانشکده علوم انسانی

4- مرمت و بازسازی و تعمیر پشت بام و نصب ایزوگام جدید دانشکده علوم انسانی 

بالا
saeed_sol@yahoo.com