نام و نام خانوادگی: حسن اسکندرنیا Eskandarnia
سمت مدیر اداری و منابع انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
شماره تماس : 04232234881 

سوابق تحصیلی:

1- لیسانس : مهندسی برق الکترونیک

2- فوق لیسانس: مهندسی برق الکترونیک

سوابق اجرایی:

-مسئول دفتر ریاست

-مسئول تاسیسات طراحی و تعمیرات

-مدیر امورآموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی

-مدیر امور اداری

-دبیر کمیته بیمه و رفاه

-دبیر ستاد شاهد و امور ایثارگران

-دبیر کارگروه حقوقی واحد

-دبیر کارگروه جذب واحد

-عضو گروه ساماندهی امور هیات علمی واحد

-مدیر کارگروه ساماندهی مراکز آموزشی واحد

-دبیر شورای اداری و مالی واحد

-دبیر کمیته انضباطی کارکنان

 

وظایف و مسئولیت ها:

نظارت بر اعمال کلیه حوزه های تدارکات ،کارگزینی، خدمات، دبیرخانه، انبارها و امور نقلیه واحد جهت اجرای صحیح آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری واحد
شرکت در جلسات ، سمینارهاو کنفرانسهائی که بنحوی با امور اداری در ارتباط می باشند و تهیه گزارشات لازم برای مقام ما فوق در این ارتباط
امضای اسناد حقوق و دستمزد کارکنان و احکام استخدامی نظیر انتصابات ، ارتقاء گروه ، ماموریت ، مرخصی و سایر احکام دانشگاه
همکاری در تهیه طرح های لازم برای ایجاد تسهیلات جهت اعطاء کمک نقدی به کارکنان و نظارت بر حسن اجرای این طرحها
رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوط به امور اداری
همکاری در تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان از قبیل تشکیل شرکت های تعاونی مصرف ، مسکن

بالا
saeed_sol@yahoo.com