ارتباط با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی (دکتر عزیز جوانپور)
این فرم با ایمیل دکتر عزیز جوانپور در ارتباط است.
پس از تکمیل فرم به ایمیل ایشان ارسال می گردد.

Iaut
نام و نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
ایمیل: *
ایمیل الزامی است جهت پاسخ گویی به شما
تلفن همراه:
ورودی نامعتبر
موضوع: *
ورودی نامعتبر
پیام: *
ورودی نامعتبر
متن تصویر را وارد نماييد: * متن تصویر را وارد نماييد:
بازآوری
ورودی نامعتبر
ارسال
بالا
saeed_sol@yahoo.com