همکاران ارجمند لطفاً قبل از چاپ مقاله در هر گونه مجله علمی از طریق وب سایت زیر از اعتبار مجله و رتبه علمی آن آگاه شوید سپس مقاله خود را ارسال نمایید.


سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم

http://journals.msrt.ir


سامانه اعتبار سنجی مجلات علمی

http://impactfactor.ir


 امتیاز ویژه برای حمايت  از انتشار مجله های علمی  دانشگاه آزاد اسلامی 

شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي (بخشنامه سال 92)

فرم پژوهشنامه مربوطه به مقالات ارائه شده در همایش ها

فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمی


فهرست نشریات معتبر (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری خرداد 94)

فهرست مجلات دارای اعتبار (توسط اداره کل امور پژوهشی و پروزه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه 1397)


فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر (توسط اداره کل امور پژوهشی و پروزه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه 1397)

فهرست نشریات نامعتبر (اعلام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 

فهرست نشریات نامعتبر (اعلام شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی)

فهرست نشریات نامعتبر (اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

 

 

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

Menu
بالا
saeed_sol@yahoo.com