معرفی و اهداف

نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی حوزه ای از فعالیت های فرهنگی است که در زمینه ی انتشار مطبوعات در جهت ارتقاء سطح علمی، اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی، ادبی، سیاسی و ورزشی جامعه دانشگاهی فعالیت می کند. این فعالیت ها تحت نظارت کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی سازماندهی شده و اعضای کمیته می کوشند در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات خویش ، از نشریات دانشگاهی حمایت نمایند.
دانشجویان عزیز و اعضای محترم هیئت علمی و مدیران واحدهای مختلف در دانشگاه می توانند طبق مقررات برای انتشار نشریه ی مورد نظر خویش ، پس از مطالعه ی دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ، فرم درخواست مجوز نشریه را (که در وب سایت دانشگاه موجود است) ،تکمیل و به خانم فاطمه میرعظیمی دبیر نشریات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی (دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی ) ارائه نمایند.
دفتر فرهنگی مفتخر است در زمینه ی نشریات دانشگاهی خدمت گزار دانشگاهیان فرهیخته ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه باشد.
برخی از اهداف انتشار نشریات :
• ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها
• نهادینه ساختن فضای آزاداندیشی، نقد و طرح مشکلات دانشجویان و دانشگاه و تأکید بر حق آزادی بیان
• ایجاد فرصت‌های فراگیری مهارت های روزنامه‌نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان
• ایجاد بستر و محیط مناسب برای تبادل نظر بین دانشجویان جهت ارتقاء دانشگاه
• فراهم آوردن بستر تحقیق و پژوهش فرهنگی و علمی دانشجویان
• اشاعه و گسترش فرهنگ ملی و دینی
• روشنگری نقاط تاریک در اذهان دانشجویان و ...

دستورالعمل اجرایی: دانلود دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیتهای نشریات دانشگاهی


فرم درخواست مجوز نشریات: دانلود فرم درخواست مجوز نشریات 

 

آئین نامه اجرای

عناوین نشریات منتشرشده در دانشگاه

1- کوثر
2- زبردستان
3- هلال احمر
4- میعاد کوثر
5- میزان
6- حرف حساب
7- ندای عدل
8- کیمیاگران

دریافت فایل نشریات

بالا
saeed_sol@yahoo.com