رئیس اداره: احمد غفاری

سوابق تحصیلی

فوق دیپلم امور زراعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان1371
کارشناسی ناپیوسته کشاورزی (زراعت واصلاح نباتات) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان1374
کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 1392

سوابق اجـرایی

مدیرامور فرهنگی و اجتماعی واحد میانه
مسئول کارگزین اداری واحد میانه بمدت 10سال
کارشناس مزرعه وفضای سبز واحد میانه
مسئول آزمایشگاههای شیمی علوم گیاهی واحد میانه
دبیر بیمه و رفاه کارکنان واحد میانه
بازرس شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحد میانه

شرکت در دوره های مختلف آموزش ضمن خدمت کارکنان به مدت بیش از 1800 ساعت که موارد زیر از جمله آنها می باشد:

دوره های مهـارتی و آمـوزشی

R

عنوان دوره ی آموزشی سپری شده

مدت دوره (ساعت)

1

مدیریت خلاق

24

2

اصول و فنون مذاکره

12

3

نماز و احکام آن

32

4

تربیت دینی

24

5

پرورش خلاقیت فردی و گروهی

14

6

نرم افزار Excel

24

7

آشنائی با مهارتهای زندگی

16

8

کارگزاری در اسلام

16

9

آموزش فنون اداری

60

10

رو خوانی قرآن کریم

32

11

ترتیل و تجوید قرآن کریم

32

12

احکام نماز آموزش و احکام

32

13

روشهای برقراری ارتباط تلفنی

4

14

ارتباط چهره به چهره

12

15

روشهای برقراری ارتباط با موفق

16

16

تکریم ارباب رجوع

8

17

اصول و مبانی کار آفرینی

16

18

تربیت قرآنی و راهکارهای آن

8

19

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

24

20

آشنایی با حقوق خانواده

8

21

تفسیر سوره واقعه

24

22

بحث و مهدویت

16

23

معنا شناسی سوره حمد وتوحید

8

24

تعیین حکومت دینی

24

25

تربیت دینی

24

26

آسیب شناسی عزاداری محرم

16

27

مکارم اخلاق

16

28

زندگانی و سیره مصوم (ع)

8

29

مشکلات روان شناختی

40

30

تفسیر سوره ملک

16

31

آسیب شناسی فرهنگ دینی

16

32

استرس ، مقابله وپیشگیری

22

33

اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام

22

34

تبیین سند چشم انداز و مبانی فرهنگی و اجتماعی آن

16

35

روشهای بسط و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف

24

36

آشنایی با اصول بهداشت روانی

16

37

آشنایی با آئین های انضباطی دانشجویان(دانشجویی)

16

39

آشنایی با تفسیر سوره حجرات

32

40

آشنایی با کلیات حقوق اداری

24

41

آشنایی با فرق ادیان سنتی و جدید (نو ظهور)

32

42

تفسیر سوره حمد

32

43

فلسفه و احکام روزه و نماز

32

44

تفسیر سوره نور

32

45

روابط اجتماعی وخانواده

32

46

آسیب های استعمال ماد مخدر وپیشگیری و درمان

16

47

وصایای امام

16

48

راههای جلوگیری از رفتارهای پر خطر

8


آدرس محل كار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
تلفن مستقیم محل كار: 52241008

بالا
saeed_sol@yahoo.com