1- کرسی های تلاوت
2- ادعیه
3- برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت ( بخش کتبی و شفاهی )ویژه اساتید , کارکنان و دانشجویان
4- برگزاری جشنواره سراسری قرآن وعترت ( ویژه اساتید , کارکنان و دانشجویان )
5- برگزاری مسابقات قرآنی
6- برپایی محفل انس باقرآن
7- برگزاری کارگاههای قرآنی و مذهبی

بالا
saeed_sol@yahoo.com